Postdoctors/research associates:

   Dr. Xiao-Li Hu

Dr. Bin Wu

Dr. Wen Hong

 

 

 

 

PhD Students:

Ahmed Barka

Delay Tolerant Networks

James She

WiMAX video multicasting

Xiaoyu Wang

Cognitive radio

Ahmad Dhaini

Chenxi Zhang

Vehicular networks and security

Ming Gong

Mohammed Liakat Ali

Wei He

Yongning Zhang

James Ho

Anwar Haque

Irshad Qaimkhani

 

 


Master Students:

Zhenhuan Wei

 

James Ho

 

Karen Shi

Chen Chen

 

 

 

Graduated Students:

 

Qi He M.Sc. RIMs

Ying Wang M.Sc. ATI

Anwar Haque M.Math Bell Canada

Jin Kang M.Sc. Bell Canada

 

Ahmed Barka M.Sc. U of Waterloo for Ph.D.

 

Rick Ha Ph.D. Philips, Shanghai, China

 

Xiaojing Meng M.Sc. Hua-Wei, China

Mohammed Zulhasnine M.Sc.

Basem Shihada Ph.D.

Jingsong Li M.Sc.

Shuang Yuan M.Sc.

Xiaodong Lin Ph.D.

Fen Hou Ph.D.

Xiaoting Sun M.Math

Bin Lin Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2005